-----

English to Vietnamese Romanization

English Typing:
"Xin chao cac ban!"
"Rat vui duoc gap ban."
"Ban co noi tieng Anh khong?"
"Ban khong bao 2gio co the 2vuot dai duong 1neu ban khong co du 3can 3dam nhin bo 7bien khuat dan.4"
Vietnamese Conversion:
"Xin chào các bạn!"
"Rất vui được gặp bạn."
"Bạn có nói tiếng Anh không?"
"Bạn không bao giờ có thể vượt đại dương nếu bạn không có đủ can đảm nhìn bờ biển khuất dần."


  • Home
  • Translators
  • Dictionaries
  • Spell Check
  • Keyboards


  • World Star Translators, Dictionaries and Encyclopedias - One Stop Solution
    © Stars21