-----

English to Ukrainian Romanization

English Typing:
"dobryj den!"
"dakuju."
"Skilky koshtuye kimnata dlya dvokh?"
"Ukrayina stala pershoyu krayinoyu v istoriyi, shcho dobrovilno vidmovylasya vid yadernoyi zbroyi."
"Ukrayina — derzhava i krayina u Tsentralno-Skhidniy Yevropi, roztashovana v pivdenno-skhidniy chastyni Skhidnoyevropeyskoyi 1rivnyny.1"
Ukrainian Conversion:
"добрий день!"
"дякую."
"Скільки коштує кімната для двох?"
"Україна стала першою країною в історії, що добровільно відмовилася від ядерної зброї."
"Україна — держава і країна у Центрально-Східний Європі, розташована в південно-східний частині Східноєвропейської рівнини."


  • Home
  • Translators
  • Dictionaries
  • Spell Check
  • Keyboards


  • World Star Translators, Dictionaries and Encyclopedias - One Stop Solution
    © Stars21