-----

English to Nepali Romanization

English Typing:
"namaste."
"dhanyabaad."
"hamro jivanako uddesya 1khusi 2hunu ho."
"sapana matra tyasto vicara 1ho jasako barema diunso socne samaya hudaina."
"bato jahan jana 3sakchha tyahan januhos,1 sadaka 2nabhaeko thaunma januhos 1ra eka chhapa 1chhodnuhos.3"
Nepali Conversion:
"नमस्ते।"
"धन्यबाद।"
"हाम्रो जीवनको उद्देश्य खुशी हुनु हो।"
"सपना मात्र त्यस्तो विचार हो जसको बारेमा दिउँसो सोच्ने समय हुदैन।"
"बाटो जहाँ जान सक्छ त्यहाँ जानुहोस्, सडक नभएको ठाउँमा जानुहोस् र एक छाप छोड्नुहोस्।"


  • Home
  • Translators
  • Dictionaries
  • Spell Check
  • Keyboards


  • World Star Translators, Dictionaries and Encyclopedias - One Stop Solution
    © Stars21